Kick-off Bewust Veilig Breda

Op de bedrijventerreinen gebeurt het” was misschien wel de meest treffende slogan die wethouder Greetje Bos de volle zaal in slingerde. De firma Saval aan de Huifakkerstraat op het bedrijventerrein Steenakker was de gastheer voor de kick-off meeting “Bewust Veilig Breda”.

Dit initiatief van het Platform BV Breda werd 2 oktober na enkele maanden voorbereiding gelanceerd en is bedoeld bedrijven op de 9 grote bedrijventerreinen bewust te maken van de verschillende veiligheidsrisico’s en hen te helpen zelf maatregelen te nemen om veiligheidsrisico’s in te perken.

Veiligheid is een niet echt populair onderwerp bij de Bredase bedrijven; de meeste zijn zich ook niet echt bewust van de risico’s die hun bedrijf toch kunnen schaden. Om bedrijven awareness bij te brengen, alerter te maken en te laten handelen, heeft Platform BV Breda veiligheid onderverdeeld in 3 thema’s: ondermijning, brandveiligheid en digitale veiligheid.

Per thema gaat een projectgroep van ondernemers, onderwijs, overheid aan de slag, bijgestaan door brandweer, politie en verzekeringsdeskundigen.

Na de presentatie van directeur De Swart van Saval, die liet zien op welke wijze Saval is uitgegroeid tot een internationale speler op het gebied van brandveiligheid, onderstreepten burgemeester de Depla en wethouder Greetje Bos in een uitvoerige presentatie het belang dat de gemeente Breda hecht aan dit initiatief.

Tenslotte was het de beurt aan de projectgroepen een pitch te houden en kort aan te geven hoe zij de komende maanden aan de slag gaan. Op 4 bedrijventerreinen worden activiteiten opgezet. De resultaten zullen op het eindevent 20 maart 2019 worden gepresenteerd.