Breda Energie

BREDA ENERGIE
In Breda regelen de bedrijven de energietransitie zelf!

Onder dit motto is op 20 februari jl. het lokale klimaatakkoord de “Green Deal” gesloten.

In de Green Deal nemen, Platform BV Breda, Gemeente Breda, Hezelaer Energie, de B.O.M. en Enexis het initiatief, om met een goed opgezet en doordacht ambitieus plan, binnen 2 jaar het eerste elektriciteit neutrale bedrijventerrein in Breda te realiseren. Tevens wordt er een aanpak ontwikkeld waarbij de energietransitie op alle terreinen door het collectieve bedrijfsleven, blijvend in gang wordt gezet.

In de Green Deal is afgesproken om de Stichting Breda Energie op te richten. Deze Stichting heeft als doel om hernieuwbare energie in Breda op te wekken en deze zoveel mogelijk in Breda te verbruiken. Dit betekent verkoop van, in Breda opgewekte, energie en de mogelijkheid voor bedrijven om projecten te realiseren die hernieuwbare energie produceren.

Voor meer informatie over de mogelijkheden: www.breda-energie.nl.