Maak kennis met Platform BV Breda en lees hier de ideeën voor 2020!

In 2017 is Platform BV Breda opgericht door de bedrijvenverenigingen van de bedrijventerreinen in Breda. Theo van Kuijck (voorzitter Platform BV Breda) is vanaf het eerste moment betrokken bij Platform BV Breda. Zijn visie over Platform BV Breda lees je hieronder met allereerst een korte terugblik op 2019 en vervolgens een toekomst blik op 2020.

In 2019 zijn we meer en meer krachten gaan bundelen en hebben we veel meer de samenwerking opgezocht met onderwijs en overheid om projecten te laten landen op de bedrijventerrein voor de bedrijven daar. Platform BV Breda heeft zich in 2019 onder andere ingezet voor het vergroten van de bewustwording op het gebied van veiligheid. Maar ook hebben we concrete aanbiedingen gedaan op het gebied van duurzame energie en hebben we gewerkt aan de uitstraling van bedrijventerreinen.

De Green Deal die we hebben gesloten met Enexis, Breda, Hezelaer Energy en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft hier zeker aan bijgedragen. Het jaar 2019 sloten we daarnaast met trots af omdat er waarschijnlijk, dankzij onze steun, vier nieuwe bedrijventerreinverenigingen worden opgericht!

Platform BV Breda gaat in 2020 verder met zijn doel: wij willen dat Breda een meer ondernemende stad wordt, waar partijen elkaar gemakkelijk vinden om elkaar te versterken en te kunnen groeien.

Wij faciliteren door bedrijven en verenigingen zaken aan te reiken en activiteiten te starten waarbij iedereen voordeel heeft. Door samen te werken met ons worden activiteiten duidelijk zichtbaar en haalbaar.

De focus ligt in 2020 op de uitstraling van de bedrijventerreinen, mobiliteit en duurzaamheid.

In 2020 gaan wij daarom aan de slag met:

  • Het ondersteunen van bedrijven(terrein)verenigingen.
  • Het opwekken van alternatieve vormen van energie
  • Het aansluiten op het warmtenet
  • Het opzetten van een pool van Bredase bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie
  • Het starten met een groenpilot op Spinveld
  • Het aanpakken via netwerkverband van parkeren en mobiliteit 

Dit kunnen wij niet alleen oppakken. Samen met de Bredase bedrijven en bedrijventerreinverenigingen, de onderwijsinstellingen en Gemeente Breda willen deze activiteiten gaan bewerkstelligen.

Alleen een hechte samenwerking maakt dit mogelijk en hopen daarom een convenant af te sluiten voor de komende vier jaar met de Gemeente Breda, Avans Hogeschool, BUAS en Curio.

De grootste uitdaging is dat er voor elke partijeen meerwaarde aan de samenwerking moet zijn en dat alle neuzen dezelfde kant opstaan.

En hier komt de rol van Platform BV Breda om de hoek kijken: wij zorgen voor bestuurlijk draagvlak,de samenwerking rondom een onderwerp met de key-spelers vorm krijgt en voor de benodigde middelen.

Op naar een ondernemend Breda!

Met vriendelijke groet,

Theo van Kuijck