Lokale aanvullende maatregelen bestrijding effecten coronacrisis

Nadat vorige week verschillende verstrekkende besluiten zijn genomen om het coronavirus beheersbaar te krijgen heeft de rijksoverheid een aantal regelingen in het leven geroepen. Deze regelingen zijn erop gericht om bedrijven, organisaties, (culturele en zorg) instellingen en zelfstandig ondernemers te behoeden voor mogelijk desastreuze gevolgen. Ook de gemeente Breda heeft vorige week ondersteuning geboden aan inwoners die per direct zonder inkomen zijn komen te zitten.

Verschillende regelingen worden nu uitgewerkt en geïmplementeerd. De gemeente Breda biedt vanaf heden een pakket aan maatregelen aan ter overbrugging voor de periode waarin de landelijke ondersteuning nog niet van kracht is. Het pakket bevat ook maatregelen voor organisaties en instellingen die buiten de boot dreigen te vallen.

Wilt u meer weten over deze maatregelen? Klik op onderstaande link voor het uitgebreide persbericht van de gemeente Breda.