Maak kennis met Raymond Kouwenberg, bestuurslid de Mark.

Wij staan klaar voor de bedrijventerreinverenigingen in Breda. We sparren samen, we werken samen én denken mee met ze. Maar wat doen we nu concreet? En wat vinden de bedrijventerreinverenigingen hiervan? Hoe kijken zij tegen ons aan? Wij vonden het tijd voor een kort interview met één van onze bestuursleden per bedrijventerreinvereniging. Resultaat? Een artikel waar we ons in kunnen vinden en waar we trots op zijn!

Namens De Mark hebben wij contact opgenomen met Raymond Kouwenberg. De Mark heeft als doel voor haar leden het gezamenlijk promoten van het bedrijvengebied, het bevorderen van de onderlinge en externe sociale en zakelijke contacten en het overleggen met plaatselijke, regionale en landelijke overheden. Raymond is bestuurslid bij de Mark en zijn rol is het behalen van deze doelen met concrete activiteiten zoals het verschaffen van informatie en bijeenkomsten organiseren.

Wat biedt Platform BV Breda jullie en waarin worden jullie ondersteund?

Het is goed dat het Platform BV Breda is opgezet, zij kijken naar het algehele belang van de ontwikkeling van Breda als ondernemende stad. Samenwerken en krachten bundelen is essentieel om als bedrijvenvereniging en overheid verder te komen. De bedrijventerreinen spelen daarnaast namelijk ook een belangrijke rol in het behalen van duurzaamheids- en klimaatdoeleinden.

Individueel als bedrijf sta je toch een stuk minder sterk en mis je veel informatie. En daarnaast heeft elk bedrijf en bedrijvenvereniging toch min of meer dezelfde uitdagingen en die kun je met Platform BV Breda die nu gezamenlijk oppakken.

Platform BV Breda organiseert ook regelmatig interessante bijeenkomsten waar wij kunnen aanhaken zoals o.a.: cybercrime, ondermijning, brandpreventie en praktijkervaring, duurzaamheidscircus en AMX week.

Kort gezegd biedt het platform kennisbundeling en kunnen we op die manier projecten realiseren om elke bedrijventerrein verder te ontwikkelingen. Kennis delen is immers kennis vermenigvuldigen!

De samenwerking met Platform BV Breda

Platform BV Breda is een professionele organisatie waar een goede samenwerking is tussen de bedrijvenverenigingen, de gemeente, brandweer, politie en onderwijs. Dit blijkt uit de korte lijnen, het gezamenlijk oppakken van projecten en het doel om zoveel mogelijk informatie te delen met elkaar.

Activiteiten 2020 en toekomstplannen
We hebben allemaal met maatschappelijke vraagstukken te maken. Kijk bijvoorbeeld naar het klimaatakkoord, de energietransitie en meest recent het uitbreken van het coronavirus. Dit kun je alleen maar gezamenlijk oplossen door elkaar op te zoeken en samen te werken. Juist voor dit soort spoed gevallen is het goed dat er al een stevige basis van samenwerken aanwezig is, deze heeft Platform BV Breda zeker al gecreëerd en blijft wat ons betreft ook de focus in de toekomst.

Verder richt De Mark zich op het verbeteren van de infrastructuur, ruimte en het vestigingsklimaat. Denk hierbij aan goede bereikbaarheid naar en rondom het bedrijventerrein, het openbaar vervoer en het oplossen van file knelpunten.