Alphabet Nederland aan het woord

Platform BV Breda werkt samen met een aantal partners in Breda. De keuze van de partners is logisch; allen zijn begaan met het vestigingsklimaat in Breda. De partners staan achter onze initiatieven, steunen ons niet alleen met een jaarlijkse bijdrage maar dragen ook actief bij aan concrete activiteiten.

Oftewel: de partners hebben een belangrijke rol en die mag best eens duidelijker naar voren komen. Wij vonden het daarom tijd voor en kort interview met een van onze partners.

Partner Alphabet Nederland

Alphabet Nederland biedt mobiliteit zonder omwegen. Met ruim 47 jaar ervaring, gevestigd in 28 landen én voor een vierde keer op rij als Beste Leasemaatschappij van Nederland bekroond is Alphabet een betrouwbare partner op het gebied van zakelijke mobiliteit. Peter Kerstens, manager Data en Facility Management ziet daarom ook een logische link met de samenwerking met Platform BV Breda. ‘Ons hoofdkantoor is namelijk gevestigd op het bedrijventerrein Takkebijsters en ons Remarketing centrum op het bedrijventerrein Baarschot waardoor we direct betrokken zijn met Breda. Veel van onze medewerkers komen uit de regio en wij delen graag onze deskundigheid omdat wij het belang van een goede samenwerking op een bedrijventerrein inzien. Zeker op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid.’

Samenwerking Platform BV Breda

‘Platform BV Breda is een overzichtelijke organisatie waarin de mensen enorm toegankelijk zijn. Door de goede samenwerking met de 3 O’s beschikt het Platform BV Breda over korte lijntjes en wordt er snel geschakeld.’ Peter Kerstens geeft daarnaast ook nog de kracht aan van Platform BV Breda; ‘Platform BV Breda is een serieuze gesprekspartner voor de gemeente Breda. De standpunten van het Platform BV Breda hebben zeker invloed op keuzes en beslissingen van de gemeente Breda.’

Rol als partner

‘Op dit moment maken we deel uit van een werkgroep die de gevolgen van het geplande onderhoud aan de snelwegen in omgeving Breda in kaart brengt. Dit groot onderhoud betekent namelijk nogal wat voor de bereikbaarheid van Breda, daarom denken wij mee om de nadelige gevolgen van de werkzaamheden te kunnen oplossen of zelfs te voorkomen. Deze kennis en informatie delen wij via het Platform BV Breda en we denken daarnaast mee in andere mobiliteitsvraagstukken. Wij weten namelijk welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van mobiliteit en adviseren de leden van het Platform BV Breda tijdens de bijeenkomsten hierin.’

Daarnaast geeft Peter Kerstens aan de samenwerking tussen de 3 O’s erg waardevol en leerzaam te vinden. ‘Samen bereik je nu eenmaal meer, daarom verdiepen wij ons ook in andere onderwerpen en leren wij weer van andere partners en leden. Zo hebben wij vorig jaar het gastheerschap van het duurzaamheidscircus op ons genomen. Interessante onderwerpen kwamen voorbij waarbij je direct verschillende samenwerkingen zag ontstaan.’

De grootste uitdaging

‘De grootste uitdaging blijft bij elk vraagstuk of project: op een goede manier een stevige brug slaan tussen gemeente Breda en de bedrijven in Breda. Dit blijft voor elke vraagstuk een uitdaging, gelukkig is het Platform BV Breda er telkens in geslaagd om de juiste personen aan tafel te krijgen.’

Peter Kerstens geeft nogmaals het belang van samenwerken aan. ‘Wanneer iedereen tegelijkertijd hetzelfde doel heeft, kun je samen veel meer bereiken. Bijvoorbeeld een verzoek voor een busroute over een industrieterrein, in je eentje bellen naar de provincie gaat hem niet worden. Wanneer we samen ergens voor staan, krijgt een verzoek veel meer body en draagvlak. De uitdaging is hierin voor het Platform BV Breda om de initiatieven te bekijken, te bundelen en de belanghebbenden bij elkaar te brengen.’

Dit is volgens Peter Kerstens wel een wisselwerking: ‘Het is ook de verantwoordelijkheid van de bedrijven om zich te laten horen. Wat zijn hun behoeften en tegen welke problemen lopen zij aan? Het Platform BV Breda speelt uiteraard in op de actualiteiten en organiseert voldoende contactmomenten, maar zij kunnen pas echt iets betekenen wanneer er nauw contact is met de leden van de bedrijvenverenigingen.