Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bedrijvenverenigingen in Breda willen toe naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. Hierbij is  behoefte aan een efficiëntere multidisciplinaire aanpak om samen met de bedrijven op het terrein te  kijken naar zichtbare en uitvoerbare oplossingen. Te denken valt aan kwaliteitsverbetering van de beveiliging, onderzoeken naar meer verduurzaming, het volgen van trends en ontwikkelingen die een toegevoegde waarde zijn voor het bedrijventerrein. 

Platform BV Breda onderzoekt samen met de bedrijvenverenigingen de mogelijkheden om te verbeteren en oplossingen ter verbetering, zoals opzetten BIZ-en, digitalisering etc.. Dit doen we samen met onderwijsinstellingen en gemeente Breda. We houden u op de hoogte.