Update Groen Event!

Vorige week is het eindrapport met deelprojecten van Arcadis ontvangen samen met een catalogus over met welke soorten groen het bedrijventerrein aangekleed kan worden.

Het rapport biedt handvatten om te starten met de inrichting, die vorm gaat krijgen vanuit de individuele belangen van de bedrijven.

Bekijk hier de slide-show van het Groen Event!