Gemeente Breda, Platform BV Breda en bedrijvenverenigingen bundelen krachten

Convenant voor samenwerking en toekomstbestendigheid

Platform BV Breda en de Gemeente Breda zijn een convenant “Bedrijventerreinen Breda” aangegaan voor de periode tot en met 2023, waarmee ze hun samenwerking bestendigen om de Bredase bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken via thema’s zoals bereikbaarheid, veiligheid, uitstraling, duurzaamheid, het voorkomen van structurele leegstand en het versterken van het ondernemersklimaat. Met het jaarlijkse Actieprogramma ondersteunt Platform BV Breda de aangesloten bedrijvenverenigingen en hun leden/bedrijven in deze stads-brede thema’s.

“De ondertekening van dit convenant is eigenlijk ook de afsluiting van een hoofdstuk. Platform is geen subsidievrager meer maar een partner in projecten. De strategie kan nu beter afgestemd worden. Deze formalisatie is een mooi vertrekpunt om doelen te bereiken door middelen efficiënt in te zetten. Dank aan Jody Broeders, Arjan Rook en Cindy Hoendervangers van de Gemeente Breda.” – Theo van Kuijck, Platform BV Breda.

Het bedrijfsleven is de motor voor duurzame economische voorspoed. Op de Bredase bedrijventerreinen zijn zo’n 2.250 bedrijven gevestigd die werkgelegenheid bieden aan circa 31.000 mensen. Op kantoorlocaties in Breda zijn nog eens ruim 2.200 bedrijven actief met in totaal bijna 27.000 werkzame personen. Jaarlijks worden hier honderden miljoenen euro’s verdiend. Naast deze directe economische meerwaarde kunnen bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld de energietransitie.

Samenwerking draagt bij aan meer slagkracht

Het Platform en de gemeente zetten zich ook in voor het verder versteken van netwerken en formele organisatiestructuren tussen de bedrijven op bedrijventerreinen, met de gemeente zelf en met andere partners, zoals onderwijsinstellingen, provincie en VNO-NCW.

“De ambities die er liggen met betrekking tot de omgevingsvisie zijn fors. We hebben elkaar hard nodig. Het convenant onderstreept dit. Samen maken we keuzes!” – Bas van Rijsbergen, Gemeente Breda

Samen dragen we bij aan de realisatie van onze ambities en maken we Breda een toekomstbestendige stad – Breda Brengt Het Samen!