Platform BV Breda

Groen- en grijsbeheer

Voor het groen- en grijsonderhoud willen we samen met de gemeente een kwaliteitsslag maken door: - beheeractiviteiten onderling af te stemmen - een representatief onderhoudsniveau te realiseren op basis van kwaliteitsnormen - gladheidbestrijding/sneeuwvrij houden van het terrein

28 februari

Resultaten Groen- en grijsonderhoud

- verbetering afspraken uitvoering groen- en grijs onderhoud met gemeente Breda

- extra maaien op het bedrijventerrein

- inzet gebiedsconcierge, periode maart t/m oktober, voor het opruimen zwerfafval

- gladheidbestrijding op wegen die niet door de gemeente wordt gestrooid

- mogelijkheid strooien eigen terrein (tegen betaling)

bredabusiness-spotcompanion
Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

Contactgegevens

Takkebijsters 13C
4817 BL Breda

secretariaat@3b-o.nl