Platform BV Breda

Verbetering imago en uitstraling

3B-O heeft een spilfunctie in: - de gezamenlijke aanpak t.b.v. projecten en activiteiten die bijdragen aan de meerwaarde voor ondernemers van het gebied - aankleding en identiteit van het terrein

Leestijd: 1 min.

Resultaten Imago & Uitstraling

- ontwikkeling nieuwe website en webapp

- inventarisatie AED’s op het BIZ-terrein

- meldpunt voor ondernemers van verdachte situaties, scheve stoeptegels, overlast etc via website en webapp

- thema-acties veiligheid (sleutelhanger/ paraplu)

- inloopochtenden voor bedrijven met vragen aan bestuur 3B-O

- aanmelden bedrijf op de website (AVG proof)

- informeren bedrijven via algemene ledenvergadering, interessante bijeenkomsten, B2B evenementen etc.

- plaatsen van welkomborden entrees bedrijventerrein

- onderzoeken gebiedsontwikkeling en branding op het bedrijventerrein

Afspraken Verkeer

3B-O zet vervolgstappen voor:

- uitbreiding van de huidige bewegwijzering

- het verbeteren van de bereikbaarheid

- verbetering van parkeercapaciteit, -faciliteiten en toezicht op verkeersveilige situaties

- aanpak parkeeroverlast tijdens evenementen en vrachtwagens.

Resultaten Verkeer

- uitbereiding bewegwijzering op Minervum en Moleneind

- onderzoek met studenten verbetering bewegwijzering en verbetering uitstraling bedrijventerrein

- onderzoek meer vergroenen bedrijventerrein en mobiliteitsoplossingen parkeren op trottoirs

- uitbreiding verkeersborden op onveilige kruispunten

- handhavingsacties fout parkeren in bermen en groenstroken

- handhavingacties en controle parkeren vrachtwagens

- onderzoek enquete parkeeroverlast vrachtwagens door gemeente

Afspraken communicatie

3B-O bevordert het ondernemersklimaat door optimalisering van:

- de onderlinge communicatie

- de communicatie met de gemeente en andere belanghebbenden

- de samenwerking met andere bedrijventerreinen.

Resultaten communicatie

- jaarlijkse algemene ledenvergadering

- netwerkborrel/kerstborrel

- nieuwsbrieven, berichten op de website- en webapp

- informatiefolders en diverse acties per post

- meldpunt voor bedrijven

- aanmelden/overzicht AED’s

- parkmanager aanspreekpunt voor bedrijven op het bedrijventerrein.

- regelmatig overleg met stakeholders, gemeente, politie en overige leveranciers over allerlei ontwikkelingen en plannen op het bedrijventerrein

- 3B-O participeert in Platform BV Breda

bredabusiness-spotcompanion
Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

Contactgegevens

Takkebijsters 13C
4817 BL Breda

secretariaat@3b-o.nl