Digitaal Platform

Bedrijven(verenigingen) kunnen verdere informatie over de inhoudelijke thema’s vinden door in te loggen op het Digitale Platform (DP). Hier vind je achtergrondinformatie, rapporten, subsidieregelingen, verslagen, foto’s, filmpjes etc.

De logincode is op te vragen bij de secretariaten van de bedrijvenverenigingen of via het secretariaat van Platform BV Breda, info@platformbvbreda.nl.

Het Digitaal Platform doet dienst als kennisbank en geeft informatie over de thema’s uit het actieprogramma.