DUURZAAMHEID

Het Platform heeft de doelstelling van de gemeente Breda meegekregen om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit betekent werk aan de winkel voor iedereen. Alleen in een goede samenwerking kunnen we deze klus klaren. Het is onze taak om alle kennis, middelen en ervaringen te bundelen, subsidies in kaart te brengen en om afspraken te maken met de overheid om investeringen in duurzame energie panklaar aan te reiken aan de bedrijven. Op deze manier ontzorgen we de bedrijven, maar kunnen zij eenvoudig aanhaken en een bijdrage leveren aan een duurzame omgeving.