Veiligheid

Doelstelling

Het Platform BV Breda heeft de doelstelling bedrijven bewust te laten zijn van de risico’s die hun bedrijfsvoering lopen en hen te helpen zich hiertegen te beschermen.

Het onderwerp veiligheid kent bij de meeste bedrijven niet de meeste aandacht, maar incidenten op dit gebied kunnen bedrijven in het hart raken. Door inzicht in de risico’s en het aanreiken van middelen om zich te beschermen wil Platform BV Breda zich op dit thema inzetten voor de bedrijven op de bedrijventerreinen. Samen met verzekeringsbedrijven, politie, brandweer, gemeente en nadere betrokkenen zullen maatregelen worden bedacht en genomen voor een veiliger bedrijfsomgeving.