Veiligheid

Veiligheid is op dit moment niet of nauwelijks een belangrijk onderwerp voor bedrijven in Breda. Er bestaan op het gebied van veiligheid diverse soorten risico’s; zoals inbraak, cyberveiligheid, brandveiligheid en ondermijnende criminaliteit. Incidenten op dit gebied kunnen bedrijven in het hart raken. Met Bewust Veilig Breda werken bedrijven, overheid, brandweer en politie samen en willen we streven naar een risicogerichte waarneming. Meer nadruk op bewustwording, het ondernemen van acties en het voorkomen van criminaliteit- en veiligheidsproblemen.

Het doel is bewustwording creëren bij de ondernemer van de risico’s; “Hoe herkent een ondernemer de gevaren en wat kan de ondernemer hier tegen doen?”