Vestigings Klimaat

Doelstelling

Het Platform BV Breda streeft naar een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven die reeds gevestigd zijn in Breda én voor bedrijven die overwegen zich in Breda te willen vestigen.

Dit betekent samenhang van inspanningen op allerlei fronten: een goed wegennet, een goede bereikbaarheid, glasvezel op alle bedrijventerreinen, een goede bewegwijzering, de aanwezigheid van goed opgeleide mensen, aanwezigheid van kennisinstituten, een slagvaardige en ambitieuze gemeente en nog veel meer.