Vestigings Klimaat

Platform BV Breda streeft naar een optimaal vestigingsklimaat voor alle bedrijven, zowel reeds gevestigd als nieuw, in Breda. Dit betekent samenhang van inspanningen op allerlei fronten; een goed wegennet, een goede bereikbaarheid, glasvezel, een goede bewegwijzering, de aanwezigheid van goed opgeleide mensen, kennisinstituten en een slagvaardige en ambitieuze gemeente.

Bedrijven moeten de drive voelen om Breda, samen met alle partijen, op de kaart te zetten. Zij moeten ook het gevoel hebben dat er praktisch iets gebeurt, dat knelpunten worden aangepakt, kansen worden aangepakt en er ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen.

Het is de  taak van het Platform om alle kennis, middelen en ervaringen te bundelen, problemen in kaart te brengen en maatregelen in de tijd te plaatsen met duidelijke afspraken over inzet van middelen en politieke power.