Platform BV Breda
bredabusiness-spotcompanion

3B-O

Welkom op de website van BIZ Bedrijventerreinen Breda-Oost ofwel 3B-O. Ondernemersvereniging 3B-O is het centrale aanspreekpunt voor de bedrijven gevestigd op Breda-Oost, verbetert de onderlinge contacten tussen de leden en onderneemt actie om gesignaleerde knelpunten op te lossen.
bredabusiness-spotcompanion

Vereniging BIZ Bedrijventerreinen Breda-Oost (3B-O) is een BIZ-bedrijventerrein bestaande uit de gebieden: Moleneind Oost en West en Hoogeind (Baarschot-Oude Leijstraat). In 2016 hebben we met elkaar, de bedrijven op het bedrijventerrein, op basis van een BIZ-plan 2017-2021 het vertrouwen in de BIZ uitgesproken. In dit plan zijn destijds de eerste stappen gezet naar een schoon, veilig en duurzaam bedrijventerrein. Vanaf 1 januari 2022 zijn we een nieuwe BIZ-periode van vijf jaar ingegaan. Er is een nieuw BIZ-plan geschreven die doorborduurt op de resultaten van de eerste BIZ-periode.

bredabusiness-spotcompanion

Ambitie 3B-O

3B-O realiseert op professionele en gestructureerde wijze projecten die de samenwerking tussen de vereniging, leden en de overheid en de kwaliteit op het bedrijventerrein ten goede komen.

 

3b-o-spotcompanion

Rol 3B-O

3B-O heeft als rol de belangen behartigen van de ondernemers in Breda-Oost. 3B-O is het centrale aanspreekpunt met een focus op veiligheid, kwaliteitsverbetering van het BIZ-gebied, verbetering van het imago en de uitstraling, groen- en grijsbeheer, verkeer en maakt zich sterk voor duurzaam ondernemen.

bredabusiness-spotcompanion

Werklocaties 3B-O

schermafbeelding2023-11-03om13.32.22.png

BIZ 2022-2026

Vereniging BIZ Bedrijventerreinen Breda-Oost (3B-O) is een BIZ-bedrijventerrein bestaande uit de gebieden: Moleneind Oost en West, Hoogeind (Baarschot-Oude Leijstraat) en de Bijster. In 2016 hebben we met elkaar, de bedrijven op het bedrijventerrein, op basis van een BIZ-plan 2017-2021 het vertrouwen in de BIZ uitgesproken. In dit plan zijn destijds de eerste stappen gezet naar een schoon, veilig en duurzaam bedrijventerrein. BIZ-1 eindigt echter op 31 december 2021 en gaan we een nieuwe periode van vijf jaar in met een BIZ-2.

Wat is een BIZ?

Een BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone en is een wettelijk instrument, waarbij ondernemers samen investeren in én samenwerken aan een betere uitstraling van hun bedrijfsomgeving. De BIZ is voor en door bedrijven.

Een BIZ is dé manier om samen zaken goed en op efficiënte wijze te regelen. Samen wordt een plan gemaakt voor 5 jaar waarin zaken als gezamenlijk beheer & onderhoud, veiligheid, duurzaamheid, gebiedspromotie en uitstraling kunnen worden ondergebracht in een BIZ.

Momenteel is het bestuur van 3B-O bezig om een vervolgplan te maken en hoopt nogmaals op de samenwerking en toestemming van alle leden/bedrijven op het bedrijventerrein, voor een vervolg van de BIZ vanaf 1 januari 2022. Belangrijk is dat we dit samen doen en met elkaar opnieuw het vertrouwen uitspreken, zoals we ook voor BIZ-1 hebben gedaan.

Met BIZ  willen we toewerken naar een slim, veilig, duurzaam, groen en toekomstbestendig bedrijventerrein. Gelet op allerlei nieuwe (technologische) ontwikkelingen, trends, dreigingen en komende verplichtingen vanuit de overheid, is het heel belangrijk dat we gezamenlijk (bedrijven en overheid) gaan investeren in een bedrijventerrein dat klaar is voor de toekomst. Dit kunnen we alleen samen met jullie, de bedrijven op het terrein, realiseren. In de uitvoering en facilitering, werken we natuurlijk samen met de gemeente en overige belanghebbenden, om dit plan te kunnen uitvoeren.

Een aantal onderwerpen zijn:
– Veiligheid
– Imago & Uitstraling
– Smart City
– (E)-mobility
– Duurzaamheid

Als we allemaal een steentje bijdragen wordt 3B-O hèt bedrijventerrein van de toekomst en kunnen we allemaal meeprofiteren van alles wat het bedrijventerrein te bieden heeft.

 

Het team

 
Boelo Tigchelaar
Voorzitter 
Commissie Communicatie
 
Femmy de Rijk
Vice-voorzitter
Commissie Duurzaamheid
 
Marcel Lemmens
Penningmeester
Commissie Verbetering en uitstraling
Commissie Groen- en grijsbeheer
 
Eric Wetzels
Secretaris
Commissie Veiligheid
 
Paul Nipius
Parkmanager
 Commissie Duurzaamheid
Commissie Communicatie
 
Anghinette van Dijck-Goud
Secretariaat
 Commissie Communicatie

Actuele onderwerpen

Verbetering imago en uitstraling

3B-O heeft een spilfunctie in: - de gezamenlijke aanpak t.b.v. projecten en activiteiten die bijdragen aan de meerwaarde voor ondernemers van het gebied - aankleding en identiteit van het terrein

Lees verder
Verbetering imago en uitstraling
Groen- en grijsbeheer

Voor het groen- en grijsonderhoud willen we samen met de gemeente een kwaliteitsslag maken door: - beheeractiviteiten onderling af te stemmen - een representatief onderhoudsniveau te realiseren op basis van kwaliteitsnormen - gladheidbestrijding/sneeuwvrij houden van het terrein

Lees verder
Groen- en grijsbeheer
bredabusiness-spotcompanion
Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

Contactgegevens

Takkebijsters 13C
4817 BL Breda

secretariaat@3b-o.nl