Platform BV Breda
bredabusiness-spotcompanion

BIZ Steenakker

Welkom op de website van BIZ Steenakker
steenakker.png

De kwaliteit van de werkomgeving draagt bij aan de productiviteit van het bedrijventerrein. Met deze visie streeft de Steenakker naar behoud en verdere optimalisering van de hoogwaardige structuur en het vestigingsmilieu op het bedrijventerrein. Via BIZ Steenakker wordt elke ondernemer door een eerlijk en evenredig systeem op basis van de WOZ-waarde aangeslagen. Zonder uitzondering draagt zo elke ondernemer op het bedrijventerrein bij aan schoon en veilig bedrijventerrein.

bredabusiness-spotcompanion

Rol BIZ Steenakker

Steenakker zorgt voor het behoud en het optimaliseren van het ondernemersklimaat.

Daarnaast richt Steenakker zich op het beheer van de openbare ruimte en veiligheid, het bevorderen van de business-to-business contacten als ook de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur.

steenakker-spotcompanion.jpeg

Ambitie BIZ Steenakker

Bedrijventerrein Steenakker wil zich profileren als een hoogwaardig bedrijventerrein. Een bedrijvig en goed ingericht gebied dat de duurzame toekomst verbindt met het bedrijvig verleden, op zo’n manier dat er een voor ondernemers blijvend aantrekkelijk ondernemersklimaat heerst en er een veilige woon- en werkomgeving wordt geboden voor bewoners en bezoeker.

Alle belangrijke informatie wordt via ons communicatieplatform ‘Chainels’ gedeeld. Zodra u lid wordt van BIZ Steenakker krijgt u toegang tot dit platform.

bredabusiness-spotcompanion

Werkplek Steenakker

bredabusiness-spotcompanion
Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

Contactgegevens

Veldsteen 25
4815 PK Breda

info@steenakker-breda.nl