Platform BV Breda
bredabusiness-spotcompanion

de Mark

Welkom op de website van de Mark!
demark-spotcompanion

Bedrijvenvereniging De Mark is een vereniging van ondernemers die voornamelijk gevestigd zijn in het bedrijvengebied Slingerweg, Emer-Zuid, Emer-Noord, Achter-Emer, Hintelaken en Paardeweide. In het gebied van Bedrijvenvereniging De Mark zijn ongeveer 700 bedrijven gevestigd waar meer dan 7.000 werknemers werkzaam zijn.

demark-spotcompanion

Rol De Mark

De Mark behartigt de collectieve belangen van de leden, bevordert het onderlinge contact en promoot het bedrijvengebied. Daarnaast zorgt de Mark voor het behalen van gezamenlijke inkoopvoordelen. De Mark is het aanspreekpunt en overlegorgaan met gemeente en andere instanties die actief zijn in het bedrijvengebied. 

demark-spotcompanion

Ambitie De Mark

De Mark stimuleert nieuwe initiatieven en streeft naar een structurele samenwerking met bedrijven, instanties én met de andere bedrijvenverenigingen. Samen zorgen wij voor de verduurzaming en veiligheid op de bedrijventerreinen. Denk hierbij aan de bereikbaarheid van de bedrijven, de tevredenheid van de bezoekers wat betreft veiligheid en tevreden medewerkers wanneer zij goed kunnen parkeren. Op naar een gezonde en veilige economie!

 

Bedrijvenvereniging de Mark is een actieve vereniging met diverse bijeenkomsten per jaar.

 

Ieder jaar organiseren wij (als de omstandigheden het toelaten) een Nieuwjaarsbijeenkomst, 2 ledenvergaderingen, een golfmiddag of een BBQ met activiteit.

 

Alle belangrijke informatie wordt via ons communicatieplatform ‘Chainels’ gedeeld. Zodra u lid wordt van Bedrijvenvereniging de Mark krijgt u toegang tot dit platform.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat info@demark-breda.nl

schermafbeelding2023-10-26om09.06.37.png
Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

Contactgegevens

Mijkenbroek 27
4824 AA Breda

info@demark-breda.nl