Zonnepanelen op bedrijfsdaken met Green Deal Energietransitie

Dankzij de gezamenlijke belangen van Gemeente Breda, Enpuls, BOM, Hezelaer en Platform BV Breda komen er snel meer zonnedaken op de bedrijfspanden van Breda. De Green Deal Energietransitie Bedrijventerreinen is getekend dus nu kunnen we collectief ontzorgen en helpen verduurzamen, van begin tot eind. Samen met de bedrijven gaan we hier voor zorgen, allereerst is Hazeldonk aan de beurt daarna volgen Hoogeind en Steenakker. Deze unieke samenwerking met de Green Deal partners is dan ook echt de basis van de aanpak. Om collectief te kunnen ontzorgen, heeft elke partner namelijk een belangrijke en specifieke rol in het hele proces:

Gemeente Breda
Greetje Bos, Wethouder energietransitie gaf dan ook tijdens het zetten van de handtekening het volgende aan: “Deze Green Deal is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Wij helpen ondernemers graag met de energietransitie. Van en met elkaar leren, terug in energieverbruik en overstappen op duurzame energie. En zo gezamenlijk een bijdrage leveren aan ons klimaat. Heel concreet geven we dat met deze green deal vorm in zonnepanelen op de bedrijfsdaken van Breda. Om te beginnen de zonnedaken op Hazeldonk.”

Stichting Breda-Energie
De stichting Breda-Energie is de uitvoeringsorganisatie die zonnepanelen op de daken regelt maar zich ook inzet als loket voor andere onderwerpen zoals energiebesparing. Wanneer op alle bedrijfsdaken zonnepanelen geplaatst worden in combinatie met de windturbines, dan is er genoeg lokale energie om de energietransitie (inclusief energiebesparing) op bijvoorbeeld Hazeldonk van begin tot het eind te regelen. En meer dan dat. De extra energie die dit allemaal oplevert kan via de stichting Breda-Energie lokaal worden afgezet.

BOM Renewable Energy
BOM Renewable Energy adviseert bij de organisatie en structurering van projecten die bijdragen aan de energietransitie in Brabant”, zegt Miriam Dragstra, CCO van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.“We investeren, zetten ons netwerk in om projecten van de grond te krijgen en organiseren maatschappelijk draagvlak. Als medeondertekenaar van deze Greendeal zetten we weer een mooie stap in onze ambitie om Brabant energieneutraal te maken.”

Enpuls BV en Hezelaer Energy
Ton Schuurmans van Enpuls BV (een dochterbedrijf van Enexis BV) geeft aan dat Enpuls goed aansluit bij de visie van de Green Deal Energietransitie. Enpuls onderzoekt namelijk hoe de lokale energievoorziening door middel van innovatieve oplossingen verduurzaamd kan worden.

Jan Willem Dingen van Hezelaer Energy geeft aan: “Dit is een mooi initiatief om lokaal in Breda opgewekte energie ook lokaal te gebruiken. Wij werken, als marktpartij, graag mee aan deze nieuwe vorm van lokale duurzaamheid”.

Platform BV Breda
Het Platform BV Breda is opgezet voor en door ondernemers om centraal en collectief de energietransitie uit te voeren. Het afsluiten van de Green Deal bindt de partners in deze unieke aanpak. Binnen de Green Deal gaat het om het ontplooien en faciliteren van initiatieven en plannen op het gebied van energiebesparing, productie van duurzame energie en de transitie van aardgas naar andere duurzame energiebronnen. Theo van Kuijck van het Platform BV Breda sluit af met de volgende woorden: “Bredase bedrijven investeren in hun eigen energie met een mooi rendement. We gaan ook zoveel mogelijk met Bredase (bouw- en installatie) bedrijven aan de slag om installaties aan te leggen”.