bredabusiness-spotcompanion

Duurzaamheid

Het Platform heeft de doelstelling van de gemeente Breda meegekregen om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit betekent werk aan de winkel voor iedereen. Alleen in een goede samenwerking kunnen we deze klus klaren. Het is onze taak om alle kennis, middelen en ervaringen te bundelen, subsidies in kaart te brengen en om afspraken te maken met de overheid om investeringen in duurzame energie panklaar aan te reiken aan de bedrijven. Op deze manier ontzorgen we de bedrijven, maar kunnen zij eenvoudig aanhaken en een bijdrage leveren aan een duurzame omgeving.

Stichting Breda Energie

Op 20 februari 2019 is het lokale klimaatakkoord de “Green Deal” ondertekend. In de Green Deal nemen Platform BV Breda, Gemeente Breda, Hezelaer Energie, De B.O.M. en Enpuls (Enexis) het initiatief om binnen 2 jaar het eerste elektriciteit neutrale bedrijventerrein in Breda te realiseren. Tevens wordt er een aanpak ontwikkeld waarbij de energietransitie op alle terreinen door het collectieve bedrijfsleven, blijvend in gang wordt gezet.

In de Green Deal is opgenomen om de Stichting Breda Energie op te richten. Deze stichting heeft als doel om hernieuwbare energie in Breda op te wekken en deze zoveel mogelijk in Breda te verbruiken. Dit betekent verkoop van, in Breda opgewekte, energie en de mogelijkheid voor bedrijven om projecten te realiseren die hernieuwbare energie produceren.

Daarnaast ondersteunen we de bedrijven op de Bredase Bedrijventerreinen met:

  1. Inzicht in de verplichting van besparende maatregelen
  2. Opwekken van hernieuwbare energie
  3. Gebruik van hernieuwbare energie
bredabusiness-spotcompanion
Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

Contactformulier