Week van de Veiligheid

Het is deze week: de week van de Veiligheid. 

Heeft u wel eens nagedacht over vragen zoals: Is mijn bedrijfspand brandveilig? Hoe blijft het bedrijfspand aan de brandveiligheidseisen voldoen en wat zijn de gevolgen die een brand heeft voor mijn eigen bedrijf én voor de omliggende bedrijven? 

Wist u dat de helft van de door brand getroffen bedrijven binnen een jaar failliet is? Brand en de nasleep hebben vaak meer impact op de bedrijf continuïteit en het is vaak heftiger dan u van tevoren had bedacht! 

Vorig jaar organiseerden wij, in samenwerking met Gemeente Breda, Brandweer Midden en West-Brabant, Avans Hogeschool en Renewi, een demonstratieve brandoefening. De bezoekers werden ‘real life’ meegenomen in het volledige scenario van het ontstaan van de brand tot aan de nazorg voor de slachtoffers. Ook werd er stilgestaan bij de impact en de gevolgen die een brand kan hebben voor uw bedrijf of omliggende bedrijven.

De brandoefening was een groot succes en daar blikken we graag nog even met u op terug.  

No alternative text description for this image