Samenwerken aan groene bedrijventerreinen op Emer-Zuid en Park 16

De pilot “Samenwerken aan groene bedrijventerreinen op Emer-Zuid en Park 16” is begin deze maand van start gegaan. De aftrap werd gegeven door Platform en de gemeente, samen met Arcadis. Met een enquête stelden we verkennende vragen. Ook was dat de eerste oproep wie er met ons mee wil denken over groen en de uitstraling in een ‘werkgroep groen’. We zijn erg blij dat een aantal ondernemers zich al aanmeldde. We gaan met hen in gesprek en vervolgstappen zetten op weg naar een concreet plan. Natuurlijk kunt u, als u op een van deze terreinen gevestigd bent, meepraten en meedenken. U kunt u dan aanmelden via l.martin@platformbvbreda.nl.