3 o’s

Stichting Platform BV Breda wil krachten bundelen tussen ondernemers, overheid (gemeente) en onderwijs door de samenwerking tussen de “3 O’s” te intensiveren.

Het doel van het platform is bijdragen aan het versterken van het vestigingsklimaat in Breda en de  samenwerking tussen Ondernemers en Overheid met ondersteuning van het Onderwijs (3 O’s) op het gebied van onder andere veiligheid, duurzaamheid, onderwijs, werkgelegenheid, leegstand en de BIZ.

Het platform fungeert als een kennisbank voor de bedrijven, waar de volgende thema’s aanbod komen:

  • Duurzaamheid (duurzame energie)
  • Veiligheid (beveiliging, brandveiligheid en cybercrime)
  • Vestigingsklimaat (o.a. leegstand en mobiliteit)
  • B2B