Over ons

Platform BV Breda wil krachten bundelen tussen ondernemers, overheid en onderwijs door een intensieve samenwerking met deze 3O’s. Het versterken van het vestigingsklimaat in Breda en het ontzorgen van bedrijven zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Het Platform fungeert als een kennisbank voor bedrijven. Wij zijn een stichting waarin bestuurders van bedrijvenverenigingen vertegenwoordigd zijn. Samenwerking tussen bedrijvenverenigingen, gemeente en onderwijsinstellingen vormen een belangrijk fundament voor het platform. Waar het Platform voornamelijk stadsbrede thema’s uitwerkt en onderzoekt, zijn de bedrijvenverenigingen voornamelijk bezig met het parkmanagement op het bedrijventerrein.

Foto door Jorgen Janssens