bredabusiness-spotcompanion

Over ons

Als Community zijn we trots op onze bedrijven op de bedrijventerreinen in Breda en we geloven dat door meer samen te werken we, met z’n allen, veel sterker kunnen groeien, zowel individueel als met elkaar. Op een bedrijventerrein heb je te maken met randzaken die je niet direct individueel als ondernemer raken, maar wel belangrijk zijn voor de uitstraling van het gebied waar je werkzaam bent. Ook komen diverse ontwikkelingen op je af, waar je niet direct antwoord op hebt.

Wij spelen hierop in, door die informatie en (samenwerkings)mogelijkheden beschikbaar te stellen. Op deze manier helpen we elkaar te groeien en te ontwikkelen.  We doen dit zo concreet en duidelijk mogelijk, zodat de bedrijven direct weten wanneer een project start en is afgerond.

bredabusiness-spotcompanion

Netwerken & Samenwerken

Wij moedigen actief netwerken en samenwerken  aan. Wanneer we elkaar ontmoeten, samenwerken en kennis delen, maken we elkaar sterker. Ook geven we elkaar energie om zaken op te pakken, voor jezelf als ondernemer en om als bedrijventerrein toekomst gericht te zijn. Door deel uit maken van onze community, krijg je toegang tot waardevolle zakelijke connecties en mogelijkheden voor synergie met andere bedrijven.

bredabusiness-spotcompanion

Plannen & Innovatie

Bij ons draait alles om plannen en innovatie. Met name grootschalige ontwikkelingen, waaronder de energietransitie, zijn activiteiten die we gezamenlijk met de bedrijvenverenigingen oppakken. We overleggen met de gemeente en maken een ‘plan de campagne’ op welke wijze we dit het beste kunnen aanpakken. Samen met de bedrijvenverenigingen ondersteunen we bedrijven bij het ontwikkelen van innovatieve plannen en het realiseren van gestelde doelen.

bredabusiness-spotcompanion

Samenwerken met gemeente

Als platform en werken we goed samen met de gemeente.  Met de gemeente lossen we problemen op die spelen op het bedrijventerrein. Dit doen we door projecten te initiëren of subsidies aan te vragen. Onze bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economie in Breda. Dit stimuleren we zoveel mogelijk en brengen dit onder de aandacht bij de gemeente. De gemeente Breda mag trots zijn op haar bedrijventerreinen.

treeos.jpg

Samenwerken met onderwijs

Verder werken we ook samen met de verschillende onderwijsinstellingen in Breda, zoals Avans Hogeschool, BUAS en Curio. We geloven in het investeren in  toekomstig talent. Hun open en creatieve blik helpt ons verder om te groeien en mooie ideeën uit te werken, die voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein belangrijk zijn. We willen zoveel mogelijk ondernemers koppelen aan studenten en projecten starten. We hebben regelmatig studenten die ingezet worden om samen met ons grote en minder grote projecten te ondersteunen. Studenten kunnen ook voor een individueel bedrijf interessant zijn. Het samenbrengen van deze twee partijen is voor ons een belangrijk doel.

bredabusiness-spotcompanion
Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

Contactformulier