Partners

De partners van Platform BV Breda zijn begaan met het vestigingsklimaat van Breda. Zij geven support aan de organisatie en de initiatieven van het Platform. Dit doen zij niet alleen financieel met een jaarlijkse bijdrage, maar ook door concrete activiteiten met raad en daad actief bij te ondersteunen.