Maak kennis met de parkmanager van Steenakker!

Wij staan klaar voor de bedrijventerreinverenigingen in Breda. We sparren samen, we werken samen én denken mee met ze. Maar wat doen we nu concreet? En wat vinden de bedrijventerreinverenigingen hiervan? Hoe kijken zij tegen ons aan? Wij vonden het tijd voor een kort interview met één van onze contactpersonen per bedrijventerreinvereniging. Resultaat? Een artikel waar we ons in kunnen vinden en waar we trots op zijn!

De eerste geïnterviewde is Wim Lemson, parkmanager van Steenakker. Wim is al sinds 2007 betrokken bij het bestuur van Steenakker en vanuit het bestuur dé contactpersoon voor alle (nieuwe) leden van Steenakker. Als parkmanager is Wim daarnaast ook verantwoordelijk voor de uitstraling/voorkomen (‘het groen en grijs’) op Steenakker.

Wat biedt Platform BV Breda jullie en waarin worden jullie ondersteunt?

Platform BV Breda is de spil in het web van de bedrijventerreinverenigingen in Breda. Mede dankzij Platform BV Breda wordt er samengewerkt tussen de bedrijventerreinen en groeit de saamhorigheid.

Zij faciliteren onder andere belangrijke communicatiemomenten waardoor elk bedrijventerrein op de hoogte is van ontwikkelingen en thema’s.

Platform BV Breda biedt ons veiligheid. De samenwerking met politie en brandweer wordt door het Platform gecoördineerd waardoor wij betere inzichten krijgen wat betreft de veiligheid op ons terrein.

Samen met Avans Hogeschool heeft Platform BV Breda ook een ondermijningsonderzoek afgerond op Steenakker. In eerste instantie dachten wij dat het bij ons wel zou mee vallen, toch zijn er aantal opvallende dingen uitgekomen waar we aan de slag mee gaan.

Samenwerking Platform BV Breda
De samenwerking is goed met Platform BV Breda, zij bieden ons namelijk meerdere mogelijkheden naar andere partijen en bedrijventerreinen waardoor we met zijn allen van elkaar kunnen leren en oppakken. Met z’n allen weet je nu eenmaal meer als alleen. Daarnaast vinden wij de bemiddeling van het Platform BV Breda ook positief, zij rijken ons tips, connecties en andere ingangen aan om activiteiten te kunnen realiseren.

Je hoeft niet alles alleen te doen, je kan het samen met Platform BV Breda organiseren. Daar waar het voor Steenakker interessant is uiteraard. Omdat wij constant opzoek zijn naar nieuwe oplossingen of bevindingen, schakelen wij graag met Platform BV Breda omdat zij dichtbij het vuur zitten.

Activiteiten 2020 en toekomstplannen
Duurzaamheid is een belangrijk thema, zo stimuleert Platform BV Breda ons ook om naar mogelijkheden van zonnepalen en windmolens te kijken. Is voor het bedrijventerrein van belang maar zeker ook voor onze leden.

Het vestigingsklimaat is daarnaast erg belangrijk. ‘Groen en grijs’ is waar de focus op ligt. Zo hebben wij, dankzij gemeente Breda en Platform BV Breda, binnen nu en een paar weken mezen huisjes in de bomen hangen. In de hoop dat de vogels gaan nestelen en vervolgens de processie rupsen gaan opeten.

Beveiliging is key, in 2019 hebben we groot aantal nieuwe camera’s over het gehele terrein geplaatst. We hebben een schil beveiliging waardoor de gebouwen aan de voorkant en zijkanten volledig te zien zijn. Elke straat en elk wegdeel is beveiligd, op dit moment kunnen wij wel zeggen dat wij één van de veiligste terreinen zijn.

Er zijn genoeg toekomstplannen. Voor Steenakker is het openbaar vervoer bijvoorbeeld een hot item wat bespreekbaar gemaakt moet worden. Dit kan in de vorm van het ontwikkelen van een mobiliteitsplan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor zouden wij graag de ervaring van Platform BV Breda in willen schakelen.

Daarnaast zouden we bijvoorbeeld ook met Platform BV Breda willen sparren over het gebruik van slimme lantaarnpalen. Dit is nog toekomstmuziek maar zien hier wel een thema wat we graag samen willen oppakken met Platform BV Breda.