Witlox VCS aan het woord

~ Witlox VCS, Frits van Ginneken, belastingadviseur.

Platform BV Breda werkt samen met een aantal partners in Breda. De keuze van de partners is logisch; allen zijn begaan met het vestigingsklimaat in Breda. De partners staan achter onze initiatieven, steunen ons niet alleen met een jaarlijkse bijdrage maar ook door actief bij te dragen aan concrete activiteiten. Oftewel: de partners hebben een belangrijke rol en die mag best eens duidelijker naar voren komen. Wij vonden het daarom tijd voor en kort interview met onze partners.

Partner Witlox CVS

Witlox VCS is een specialist op het gebied van accountancy, fiscaliteit, juridische en organisatorische zaken voor het MKB-segment, met vestigingen in Breda en Etten-Leur. Frits van Ginneken, directeur en partner bij Witlox VCS, heeft dagelijks actief contact met ondernemers in Breda. Frits: “Ik sta met tientallen ondernemers in Breda in contact, samen kijken we vooruit en help ik ze waar kan.”

Kennismaking met Platform BV Breda

“Wij zijn een organisatie met sterke wortels in de regio. Wij zijn adviseur van het Logistiek Centrum Hazeldonk-Meer (LCHM) en vanuit daar zijn wij tijdens het oprichten van Platform BV Breda in contact gekomen. Deze rol zocht Platform BV Breda op dat moment ook.”

Het partnerschap was snel beklonken: “Na een aantal contactmomenten zagen wij in, dat Platform BV Breda een belangrijk initiatief is voor Breda. Platform BV Breda is de schakel tussen de grote driehoek van overheid, onderwijs en ondernemers waar actuele ontwikkelingen centraal staan. Daarbij staat Platform BV Breda dicht bij de bedrijven in Breda, net zoals wij dat doen.”

Rol als partner

“Witlox VCS heeft een adviserende rol bij Platform BV Breda als partner. Samen klankborden we over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en het vestigingsklimaat in Breda. Wij geven, vanuit onze ervaring en kennis, zo goed mogelijk feedback op de plannen die het Platform BV Breda voor ogen heeft. Een voorbeeld hiervan zijn de financiële en fiscale ontwikkelingen. Platform BV Breda is hiervan op de hoogte en spart met ons over hoe zij deze ontwikkelingen het beste onder de aandacht kunnen brengen.”

Over de samenwerking is Frits positief: “Er zijn voldoende overlegmomenten en de samenwerking verloopt prettig. De trajecten hebben tijd nodig, omdat zij moeten passen binnen de ambtelijke visie van gemeente Breda, maar de betrokkenheid is er daardoor zeker niet minder om bij Platform BV Breda. Zij zijn dagelijks de schakel tussen de 3 O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) en dat is een goede communicatie key.” 

Als partner ziet Frits ook dat de rol niet éénzijdig is. Frits ziet deze samenwerking echt als een wisselwerking: “De meerwaarde van het partnerschap is dus tweezijdig; wij delen onze kennis en ervaring en helpen mee om de plannen van Platform BV Breda te realiseren. Daarop voorziet Platform BV Breda ons van actuele informatie die wij weer aan de ondernemers kunnen doorgeven’’.

Grootste uitdaging voor de toekomst

“De grootste uitdaging die ik zie, is om ervoor te zorgen dat de bedrijventerreinen structureel met elkaar gaan samenwerken. Samen sta je sterker. Alle bedrijvenverenigingen zitten inmiddels aan tafel  en dat werkt, Als je elkaar namelijk kent is het contact makkelijker en komen dingen eenvoudiger tot stand. Platform BV Breda zoekt de samenwerking met de bedrijvenverenigingen goed op, samenwerken is noodzaak.”